ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

(πηγή το αρχείο του σχολείου)

 

ΙΔΡΥΣΙΣ:  Ιδρύθηκε το 1936 ως 2/τάξιον βάσει του υπ' αρίθμ. ΦΕΚ 538/1936, και άρχισε να λειτουργεί τον χρόνο αυτόν με 152 μαθητές. 

Το κτίριο χτίστηκε κατά την διετία 1952 - 1954 εις τον χώρον όπου και σήμερα ευρίσκεται, με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου, Οικοδομική επιφάνεια 800 Τ.Μ.

[...] Η έκταση εις την οποίαν  έχει κτισθεί το κτίριον 3.800 Τ.Μ., ανήκε εις τον Δήμον Νέας Σμύρνης και τελικά παραχωρήθηκε στο Ελληνικόν Δημόσιον. 

[...] Πριν χτιστεί το κτίριον, η διδασκαλία εγίνετο σε ιδιόκτητο οίκημα επί της οδού Σελευκίας του κ. Γεωργίου Βαλαβάνη, το οποίον είχεν εκμισθωθεί από το Ελληνικό Δημόσιο δια μίαν πενταετίαν που παρατάθηκε αργότερα (περίοδος εκμισθώσεως 1936 έως 1953 δηλαδή 17 περίπου χρόνια).

Πρώτη διδασκάλισσα του σχολ. έτους 1936 - 37 η κ. Καγγελάρη Ευανθία. 

Ως 2/τάξιον παρέμεινε μέχρι του 1940.

Προήχθη σε 3/τάξιον την 9ην Νοεμβρίου 1940 επί διευθύνσεως του διδασκάλου κ. Μηλιώνη Λουκά (ΦΕΚ προαγωγής σε 3/τάξ. 376/1940).

Προήχθη σε 5/τάξιον την 25 Σεπτεμβρίου 1947. [...] 

 


19/10/1952, θεμελίωση 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης, φωτογραφικό αρχείο Αντώνη Πανταζή από το συγγραφικό έργο 9 τόμων "Νέα Σμύρνη - Το χρονικό μιας πόλης".