Καλώς ήρθατε στη σελίδα του

2ου Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης

Βοσπόρου 78 - 17123 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

2109330490 - 2109323311

 

 

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

 

  

         

 

 

Πασχαλινές λαμπάδες από το τμήμα Α2 του σχολείου μας!

 

 

Όλες οι λαμπάδες είναι φτιαγμένες με χρωματιστό ρύζι που φτιάξανε τα παιδιά.  

Καλο Πάσχα σε όλους, απ' τα παιδιά του Α2 και την δασκάλα τους Δήμητρα Χατζηλαμπρινού.

 


 

 

 

Ψηφιακή εκδρομή στην Έδεσσα του τμήματος Α2 του σχολείου μας!!!

 

Σε συνεργασία με την Έδεσσα City Card, οι μαθητές του Α2 του 2ου Δ.Σ Νέας Σμύρνης και η δασκάλα τους Δήμητρα Χατζηλαμπρινού, πήγαν εκδρομούλα στην όμορφη Έδεσσα .Η φωτογραφία είναι απ' τους καταρράκτες της Έδεσσας!

 
 
 


 

ΕΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ PADLET ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ2 ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

 
Μια πολύ όμορφη ιδέα έκαναν πραγματικότητα οι μαθητές του Δ2 τμήματος με την εκπαιδευτικό τους κυρία Λυμπεράκη Ελίνα.  
Ένα πασχαλινό padlet με ιδέες για συνταγές και διακόσμηση.

 

 

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022

 

 ΘΕΜΑ: Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 21320/Δ2/24-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Β΄ 886) διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 1065/19-03-2021 

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 21320/Δ2/24-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Β΄ 886) διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 1065/19-03-2021 σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων). Στα Καλλιτεχνικά Σχολεία λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β) Θεάτρου-Κινηματογράφου γ) Χορού. Βαθμός Ασφαλείας: 

 Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (στην οποία δύναται να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις) μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα) Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών των Καλλιτεχνικών Σχολείων Αττικής μαζί με την αίτηση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους. Όσον αφορά στην κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να αποστείλουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό, στις οποίες θα βεβαιώνεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Σχολείων. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Καλλιτεχνικό Σχολείο την αίτηση και τα ανωτέρω σχετικά συνημμένα. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 21320/Δ2/24-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Β΄ 886) διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 1065/19-03-2021 

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 21320/Δ2/24-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Β΄ 886) διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 1065/19-03-2021 σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων)

 

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022

 

 ΘΕΜΑ: Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022

 Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 20923/Δ2/23-02-2020 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 878)

 Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 20923/Δ2/23-02-2020 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 878), σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων). Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα). 

Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών των Μουσικών Σχολείων Αττικής μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.  Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Μουσικό Σχολείο την αίτηση και τα ανωτέρω σχετικά συνημμένα. Οι Διευθυντές των Μουσικών Σχολείων οφείλουν, αφού ελέγξουν την ορθότητα των δικαιολογητικών, να πρωτοκολλήσουν την αίτηση και να αποστείλουν στους αιτούντες τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες θα απευθύνονται τηλεφωνικά στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους.

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 
Με χαρά μοιραζόμαστε με τους αγαπητούς γονείς την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με αρ. Πρ. Φ52/46421/Δ1/22-4-2021, σύμφωνα με την οποία η αγαπητή εκπαιδευτικός γερμανικής γλώσσας του Σχολείου μας κυρία Τράπαλη Χρυσή, έχει επιλεγεί ως μέλος της επιτροπής κρίσης διδακτικών σειρών και προαιρετικών βοηθημάτων της γερμανικής γλώσσας.  Της ευχόμαστε θερμά Καλή Επιτυχία στο έργο της.

 

 

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

 

 

 
Διανύουμε ήδη την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων πριν τις διακοπές του Πάσχα.  Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς σε σύνδεση, μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αναμένοντας την "Ανάσταση" στην προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική, εκπαιδευτική πλευρά της ζωής μας.  Μέχρι το συγκεκριμένο σημείο, για πάνω από έναν χρόνο, βιώνοντας πρωτόγνωρες συνθήκες και καταβάλλοντας διαρκώς δυνάμεις, προσπαθούμε όλες και όλοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχοντας πάντα ανάγκη έναν καλό λόγο, τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη όλων.  Διανύσαμε ήδη το μεγαλύτερο μέρος της δύσκολης διαδρομής και μένει ακόμη.  Το Σχολείο μας, έτοιμο να βοηθήσει και να συμπαρασταθεί πάντα στις ανάγκες εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων ευχαριστεί ιδιαίτερα για την κατανόηση, την ευγένεια και τη θετική διάθεση.  Παραμένουμε μαζί μέχρι το τέλος της διαδρομής.                                                                                                                               Σας ευχαριστούμε.
 
                                                                                                   Ο Διευθυντής του Σχολείου 
                                                                                                       Ηλίας Τρώντσιος

 

 

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

ΈΡΓΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α2!

 

 

 Οι μαθητές του Α2 έχουν τον δικό τους "ουρανό της αγάπης",

 εμπνευσμένοι από το μάθημα του Ανθολογίου

 "Θα σ'αγαπώ ό,τι κι αν γίνει"!!

 

 


 

 

 

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

 

 

 
Με βάση την απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας με αρ. πρ. 3106/13-4-2021, μετακινούνται δεκάπέντε (15) μαθητές από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης προς το δικό μας λόγω πληρότητάς του.  Καλωσορίζουμε τους αγαπητούς μαθητές και τις οικογένειές τους στη σχολική μας κοινότητα.  

 

 

Τρίτη, 6 Απριλίου 2021

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

 

 

 
Την Κυριακή 4 Απριλίου 2021 γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων.  Πέρα από τους τυχερούς μικρούς μας φίλους που έχουν βρει ένα σπίτι και μια αγκαλιά, υπάρχουν δυστυχώς πολλά ακόμη αδέσποτα ζωάκια.  Το μήνυμα των φιλοζωικών οργανώσεων είναι η "υιοθεσία" κάποιων από αυτά από ανθρώπους, από οικογένειες  που έχουν να διαθέσουν αγάπη και φροντίδα.  Ας μη ξεχνάμε πόσοι άνθρωποι, ζωάκια, οργανώσεις έχουν ανάγκη από την ενεργητική συμμετοχή μας.  Είναι ένα καλό μάθημα ανθρωπιάς για τα παιδιά μας για να δημιουργήσουν μια καλύτερη κοινωνία από τη δική μας αύριο...

 

 

 

 

Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

 

 
Ανακοινώνεται η κατάσταση των μαθητών/τριών που αιτούνται φοίτησης στην Α΄ τάξη Δημοτικού του Σχολείου μας για το Σοχλικό Έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις αιτήσεις των γονέων τους.  Για λόγους προσωπικών δεδομένων ανακοινώνονται μόνο τα αρχικά των ονομάτων.  Το Σχολείο μας αναμένει την απόφαση της αρμόδιας Προϊσταμένης Υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, σχετικά με μετακίνηση και άλλων μαθητών στο Σχολείο μας λόγω πληρότητας όμορων Σχολείων.  

 

 

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

 

 

 
Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη σε παγκόσμιο επίπεδο στους ανθρώπους με αυτισμό.  Όλοι γνωρίζουμε κάποια/ον, έχουμε στο κοντινό μας περιβάλλον, ακόμη και μέσα στην οικογένειά μας έναν άνθρωπο/παιδί με αυτισμό.  Στόχος της συγκεκριμένης ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση όλων με στόχο την ομαλή ένταξη των συγκεκριμένων ανθρώπων/παιδιών με αυτισμό στην κοινωνία μας.  Μπορείτε παρακάτω να ενημερωθείτε πιο αναλυτικά από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας:

 

 

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

 

 

 

 

 

Με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου, το τμήμα Δ2 και η εκπαιδευτικός του κυρία Λυμπεράκη Ελίνα, έφτιαξαν μια παρουσίαση με τα αγαπημένα τους βιβλία.  Μας δίνουν πολλές και ωραίες ιδέες και για τα δικά μας βιβλία όπως και για εκείνα που μπορούμε να σκεφτούμε να χαρίσουμε στους αγαπημένους μας.
 
 

 

 

 

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306

 

 

  Η πενταψήφια δημόσια και δωρεάν Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 τέθηκε σε λειτουργία το Σάββατο 4 Απριλίου 2020 με αρχικό σκοπό την εύκολη πρόσβαση των πολιτών που κατοικούν όλη την επικράτεια της Ελλάδας σε Ειδικούς Ψυχικής Υγείας και την τηλεφωνική υποστήριξή τους, για τις πολυδιάστατες επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19, κατά την περίοδο της πρώτης καραντίνας.

  Παράλληλα με την καινούργια πραγματικότητα στην οποία βρεθήκαμε όλοι, με βαθιές ανατροπές στην καθημερινότητα και τον ρυθμό της ζωής μας, αναδείχθηκαν νέες ανάγκες στον ελληνικό πληθυσμό, στα παιδιά και στους γονείς, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με νέα καθημερινότητα.

  Η Γραμμή συστήθηκε με πρωτοβουλία της  Α΄ Ψυχιατρικής Πανεπιστημιακής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό  Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Χαμόγελο του Παιδιού και την Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ».

 Το πρόγραμμα συνέχισε τη λειτουργία του απευθυνόμενο σε ποικίλες ανάγκες στήριξης πια, με την χρηματοδότηση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», από τον Δεκέμβριο 2020, με την επιστημονική εποπτεία  της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής και την λειτουργική εποπτεία της Ομοσπονδίας «ΑΡΓΩ».

Καλώντας στην τηλεφωνική γραμμή 10306, οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν:

Επιλογή 1: Για ψυχολογική βοήθεια

Επιλογή 2: Για κοινωνικά θέματα

Επιλογή 3: Για θέματα που αφορούν σε παιδιά και εφήβους  

Σε κάθε επιλογή απαντάει ξεχωριστή ομάδα ειδικών, κατάλληλων για το αντίστοιχο αίτημα.  

Η επιλογή 3 που αφορά γονείς, παιδιά και εφήβους και εκπαιδευτικούς,   στελεχώνεται από Παιδοψυχίατρους, Παιδοψυχολόγους και Κοινωνική Λειτουργό. 

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη για θέματα που αφορούν Παιδιά και Εφήβους

 Α. Από  τη Γραμμή, προσφέρονται ανώνυμα υπηρεσίες συμβουλευτικής, υποστήριξης και καθοδήγησης για κάθε προβληματισμό που απασχολεί τους γονείς,  μικρά παιδιά,  εφήβους και εκπαιδευτικούς, σχετικό με την ψυχική υγεία και τη συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων, είτε σχετίζονταν με τις συνθήκες απομόνωσης, είτε όχι.

Β.  Πρόγραμμα θεραπευτικών συνεδριών με γονείς. Στην εξέλιξη της λειτουργίας της Γραμμής, επιχειρείται γενίκευση της δράσης της στην Πρωτοβάθμια φροντίδα Ψυχικής Υγείας, η οποία στοχεύει να καλύψει πρώιμες ανάγκες διαχείρισης εσωτερικευμένων ή εξωτερικευμένων προβλημάτων που παρουσιάζουν τα παιδιά σχολικής ηλικίας (Δημοτικό), μέσω της οργανωμένης θεραπευτικής παρέμβασης στους γονείς τους.

  Συγκεκριμένα, έχουν σχεδιαστεί και προσφέρονται  δωρεάν 10 τηλεφωνικές ή μέσω βιντεοκλήσης θεραπευτικές συνεδρίες στους γονείς παιδιών, τα οποία παρουσιάζουν άγχος, φοβίες, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, διαταραχές συμπεριφοράς, διαταραχές διαγωγής ή προβλήματα στη χρήση του διαδικτύου.

Διαδικασία επιλογής. Αφού ακούσει ο ειδικός ψυχικής υγείας το αίτημα του γονέα, θα ζητήσει από τον καλούντα την συναίνεσή του για να καταγράψει βασικά στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να προγραμματιστούν τα επόμενα ραντεβού. Θα είναι εβδομαδιαία, ει δυνατόν σε σταθερή μέρα και ώρα, προσαρμοσμένη στο πρόγραμμα του καλούντα και τις δυνατότητες της Γραμμής.

Παρέμβαση. Πραγματοποιείται τηλεφωνικά ή  μέσω βιντεοκλήσης.  Το πρώτο ραντεβού θα αφιερώνεται στη λήψη λεπτομερούς αναπτυξιακού ιστορικού και τα επόμενα στη δομημένη παρέμβαση υποστήριξης, κατάλληλης για το κύριο σύμπτωμα που παρουσιάζει το παιδί τους.  Στην αρχή και το τέλος της παρέμβασης συμπληρώνονται ερωτηματολόγια από τους γονείς με στόχο την αξιολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

 

Γ. Παρέμβαση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και σε εφήβους

  Λόγω της ιδιαιτερότητας αυτών των ηλικιών και τις ξεχωριστές ανάγκες τους, η ομάδα μας παραμένει προς το παρόν στη διάθεση  των γονέων  (ή των ιδίων αν πρόκειται για εφήβους) για την ανώνυμη κάλυψη και συμβουλευτική μέσω τηλεφωνικής κλήσης, ενώ σχεδιάζεται η εξ αποστάσεως θεραπευτική παρέμβαση και θα ενημερωθείτε σύντομα για αυτή.

  Σας προτρέπουμε να αξιοποιήσετε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία ψυχοκοινωνικής παρέμβασης ή/και να προτρέψετε γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα παιδιά τους και δεν έχουν πρόσβαση σε παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες να επικοινωνήσουν με την γραμμή και να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες της.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να γράψετε στο 10306pediaefivoi@gmail.com

 

Εκ μέρους της  Επιστημονικής και Συντονιστικής Ομάδας Έργου του «10306»

 

Ελένη Λαζαράτου

Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ 

 

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

 

 
Ολοκληρώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 31/3/2021, οι εγγραφές μαθητών/τριών για φοίτηση στην Α΄ Δημοτικού για το Σχολικό Έτος 2021-2022.  Καλωσορίζουμε τις/τους μικρές/ούς μαθήτριες/ητές μας και ευχόμαστε Καλή Πρόδο και Καλή Υπομονή στις μαμάδες και στους μπαμπάδες!  Την Παρασκευή 2/4/2021 θα αναρτηθεί ο σχετικός πίνακας των εγγραφέντων μαθητών/τριών.  Για κάθε εκπρόθεσμη εγγραφή οι γονείς θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Προϊστάμενη Αρχή που είναι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, Συγγρού 165, τηλέφωνο 2131617404.

 

 

Ο ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΕ ΚΟΜΙΚΣ

 

 


 

Η εκπαιδευτικός του Γ3 τμήματος κυρία Σταυρούλα Σαπλαμίδου ετοίμασε με τους μαθητές της ένα ολόκληρο βιβλίο με κόμικς με θέμα τον Τρωικό Πόλεμο.  Οι μαθητές κατέθεσαν το χιούμορ τους, τη δημιουργικότητά τους και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό!  Παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο (link) προκειμένου να το απολαύσετε!

Ο Τρωικός Πόλεμος

 

 

 

"Η ΕΛΛΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ" ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤ3 ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

 
 
 
 

 Η εκπαιδευτικός του τμήματος ΣΤ3 κυρία Αγγελική Σαλούστρου ετοίμασε με τους μαθητές της μια εξαιρετική δουλειά με αφορμή την εθνική επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.  Οι μαθητές βρήκαν πληροφορίες, ετοίμασαν παιχνίδια, εντόπισαν υλικό όπως σχετικά τραγούδια και χρησιμοποιήθηκε ο εξαίσιος πίνακας του Θεόδωρου Βρυζάκη "Η Ελλάς Ευγνωμονούσα".

 

 

Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021

Παγκόσμια μέρα βιβλίου

 

 

 
 


 


Στις 2 Απριλίου 2021 γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου τιμώντας, από το 1996, οπότε και καθιερώθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Βιβλίων για τη Νεότητα, τα γενέθλια του Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (2 Απριλίου 1805).  
 
Σκοπός της Ημέρας είναι η ενθάρρυνση της φιλαναγνωσίας από μικρούς και μεγάλους και η αγάπη για το διάβασμα.  Στο πλαίσιο αυτό, και συμμετέχοντας στον εορτασμό, δημοσιεύουμε παρακάτω μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δουλειά της εκπαιδευτικού του Δ2 τμήματος κυρίας Ελίνας Λυμπεράκη την οποία και ευχαριστούμε θερμά.  Πρόκειται για ένα φυλλάδιο οδηγιών φιλαναγνωσίας για γονείς. 
 
 
 

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

 

 

Σας προσκαλούμε με ιδιαίτερη χαρά στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνεται από το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος "Εγώ κι Εσύ Μαζί: Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα" που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30/03/2021 και ώρα 18:00-20:00.

 Μαθητές και Μαθήτριες από όλη την Ελλάδα συζητούν για την ισότητα φύλων. Διαδικτυακή Εκδήλωση της Διεθνούς Αμνηστίας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Εκπαιδευτικού προγράμματος "Εγώ κι Εσύ Μαζί: Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα".

Η Διεύθυνσή μας θα εκπροσωπηθεί από μαθητή της ΣΤ΄ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου.

 

 

Ημερομηνία διεξαγωγής: Τρίτη 30 Μαρτίου

Ώρα: 18.00-20.00

https://www.facebook.com/events/2905259473078010/


Στην εκδήλωση συμμετέχουν:

Τριανταφυλλιά Βράνα, Εκπαιδευτικός, Θεολόγος και Καθηγήτρια Αγγλικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Μούδρου Λήμνου

Υβόν Κοσμά, διδάκτορας Κοινωνιολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Μάνια Μπικώφ, πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ, Ιδιοκτήτρια και Διεθνής Εκπαιδεύτρια Lifeguard Hellas, Co-Founder εθελοντικού οργανισμού διάσωσης SafeLife, Τριαθλήτρια,

Κορίνα Πετρίδη, δημοσιογράφος

Χάρης Τζωρτζάκης, ηθοποιός

Μαίρη Χιόνη εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης στην Α’ Αθήνας, Επιστημονική Συνεργάτης του Orlando LGBT+ ψυχική υγεία χωρίς στίγμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Εγώ κι Εσύ Μαζί: Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα" υλοποιείται με την ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
 

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

 

 

 
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, και με την ευκαιρία της εθνικής επετείου των 200 χρόνων από την έναρξη της επανάστασης, έγινε μια εξαιρετική εικαστική παρέμβαση στα κάγκελα του Σχολείου.  
 
 

 

 

 

 

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

 


 

 

                          

                                  Τηλ. 2109330490, 2114180872                                      

Δικαιολογητικά εγγραφής στην   Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου φοιτούν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-12-2015.                                                                                                        Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τριμελής Επιτροπή που είναι αρμόδια για τη διενέργεια εγγραφών των μαθητών στα δημοτικά σχολεία.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

αΠιστοποιητικό γέννησης Δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος του ΥΠΑΙΔ μετά από συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης.  Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται με ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένη.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού, από το οποίο προκύπτει ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γΤο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή συμπληρωμένο από το γιατρό.  (Επιστρέφεται στο σχολείο το αργότερο έως 25/6/2021) Το έντυπο παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο ή από το Σχολείο μας.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. (Λογαριασμός ΔΕΚΟ, Συμβόλαιο αγοράς ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την εφορία, το έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης)

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.  Εκδίδεται από το νηπιαγωγείο 

στ. Φωτοτυπία ταυτότητας.                                          

Οι εγγραφές γίνονται από 1 έως 19 Μαρτίου 2021 καθημερινά ως εξής: Δευτέρα – Παρασκευή 11.00-13.00                                                                                Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση παρακαλώ καλέστε στα τηλέφωνα του Σχολείου ή επικοινωνήστε με ηλεκτρονικό μήνυμα mail@2dim-n-smyrn.att.sch.gr

Ο Διευθυντής  του Σχολείου

 

Ηλίας Τρώντσιος

 

 

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

 

 

 

Ευχαριστούμε την κυρία Αγγέλου για την φωτογραφία
 


 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

  

  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 - 2022

·  Οι εγγραφές πραγματοποιούνται για φέτος στο διάστημα 1-19 Μαρτίου 2021.                        Τα όρια του Σχολείου μας είναι τα εξής:                                               

·  Αγίας Σοφίας (τα ζυγά 38 - 90 και τα μονά 41 - 91)

·  Αγάπης (όλη η οδός)

·  Αγκύρας (τα ζυγά 2- 20)

·  Ανοίξεως (τα μονά 1 - 5)

·  Αντισυνταγματάρχου Φιλίππου (τα μονά 1 - 25 δηλ. ως την Πλατεία Άνοιξης)

·  Αρτάκης (τα ζυγά από το νούμερο 76 ως και το τέλος και τα μονά από το 155 ως και το τέλος της οδού)

·  Βαπορίδου (τα ζυγά 2 - 8)

·  Δαμασκηνού (ολόκληρη)

·  Δαρδανελλίων 116 – 168 και 93-ΤΕΛΟΣ

·  Ελευθερίου Βενιζέλου (τα μονά 67 - 135)

·  Καλλιπόλεως (τα ζυγά 2 - 18)

·  Προύσης

·  Σοφούλη (τα μονά 67 - 77)

·  Στρατηγού Νίδερ (τα ζυγά από Φιλιππουπόλεως 24 ως Αγκύρας)

·  Φιλιππουπόλεως (ολόκληρη η οδός από Σωκίων έως γωνία Αγάπης/Στρ. Νίδερ και τα ζυγά από Αγάπης/Στρ. Νίδερ έως Ανοίξεως)                                                         ΓΩΝΙΕΣ

·  Αγκύρας 18 και Βοσπόρου (54 - 76 και 45 - 63)

·  Αγκύρας και Δαρδανελλίων (116 - 168  και 93 - 115 καθώς και 135 - 151)

·  Αντισυνταγματάρχου Φιλίππου και Βοσπόρου 92 (91)

·  Αντισυνταγματάρχου Φιλίππου και Πλατεία Ηρώων Κύπρου (4 και 1 - 7)

·  Αντισυνταγματάρχου Φιλίππου και Σηλυβρίας (ως και 14 στα ζυγά, ως και 13 στα μονά)

·  Βοσπόρου (54 - 92 και 45 - 91)

·  Ικονίου (25 - 95 και 30 - 102)

·  Καλλιπόλεως και Ικονίου 30 (από το 25 και μετά)

·  Καλλιπόλεως και Προύσης 30 (από το 23 και μετά)

·  Μεσημβρίας (2 -4 και 1 - 5)

·  Μετρών  (2 - 16 και 1 - 23)

·  Στρατηγού Νίδερ και Μετρών (16 και 23)

·  Σταυρουπόλεως ( 1 - 7 και 2 - 8 γωνία Σωκίων)

·  Στρατηγού Νίδερ και Σωκίων (16 και 21)

·  Σωκίων ( 1 - 7 και 9 - 15 και 17 - 21 και 2 - 16)

·  Φιλιππουπόλεως και Μεσημβρίας 4 και 5

Για κάθε διευκρίνιση, παρακαλώ, επικοινωνείτε με το Σχολείο στο τηλ 2109330490 - 2114180872

 
 

 


 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 - 2022

Ενημερώνονται οι αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες νηπίων σχετικά με την εγγραφή μαθητών στην Α΄ Δημοτικού,  ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4777/2021, όπως δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αρ. φύλ. 25, ως διάστημα εγγράφων ορίζεται το διάστημα Δευτέρα 1/3/2021 – Παρασκευή 19/3/2021. Η εγγραφή των μαθητών γίνεται τις ώρες 11.00 – 13.00 αποκλειστικά με τηλ. ραντεβού.      Το σύνολο των απαραίτητων εντύπων μπορείτε να βρείτε και στο σχολικό μας blog «Σε ανοιχτή γραμμή με το 2ο Δ.Σ.».  Αναμένουμε διευκρινιστική εγκύκλιο από το Υπουργείο Παιδείας για περισσότερες πληροφορίες.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Σχολείου μας                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.2dimotikons@gmail.com όπως και τα τηλέφωνα 2109330490, 2114180872 στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

 

 

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε3

 

 


 Συνεχίζοντας τη συνεργασία του με το παιδικό τμήμα της HELMEPA, το Ε3 τμήμα και η εκπαιδευτικός του, κυρία Λαμπρίδου Μαρία, θα συμμετάσχουν σε διαδικτυακή συνάντηση την Παρασκευή 26.2.2021 με θέμα: "Η σημασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η ανάγκη προστασίας του".  

 

Παράλληλα, οι μαθητές του τμήματος ετοιμάζουν τις ζωγραφιές τους για τον πανελλήνιο διαγωνισμό της ίδιας οργάνωσης με θέμα "Άνθρωποι και θαλάσσια ζωή, σύμμαχοι για τον πλανήτη γη!".

 

 

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 
Ενημερώνουμε τους αγαπητούς γονείς και μαθητές του Σχολείου μας πως, από την Πέμπτη 11.2.2021, λόγω των μέτρων εναντίον της εξάπλωσης της πανδημίας, ξεκινά εκ νέου η τηλεκπαίδευση από τις 14.10 μέχρι και τις 17.20 καθημερινά.  Θα σταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γονέων ο υπερσύνδεσμος για το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης κάθε τμήματος και θα βρίσκεται αναρτημένο στο συγκεκριμένο blog. Οι ψηφιακές τάξεις θα λειτουργούν όπως και πριν.  Για τους μαθητές, οι γονείς των οποίων έχουν ήδη αιτηθεί, από τον περασμένο Νοέμβριο, δανεισμό ηλεκτρονικής συσκευής, αυτές θα είναι διαθέσιμες, μια ανά οικογένεια, από την Πέμπτη 11.2.2021 το πρωί.  Δυστυχώς, το Σχολείο μας δε διαθέτει περισσότερες συσκευές μέχρι στιγμής.  Για κάθε σχετική πληροφορία, παρακαλώ, απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Σχολείου μας. 2109330490 και 2114180872

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021

ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2021

 

 


 

Το Σχολείο μας συμμετέχει σήμερα, Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021, στην ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο με αρκετά τμήματα να παρακολουθούν τη σχετική τηλεδιάσκεψη προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές πώς να μένουν ασφαλείς κατά την πλόήγησή τους.

 

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021

ΝΕΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 


 

Ενημερώνουμε για τον νέο τηλεφωνικό αριθμό του Σχολείου στο γραφείο εκπαιδευτικών για ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές μας και την Σχολική Βοηθό μας την κυρία Νάνσυ

2114180872

Ταυτόχρονα, λειτουργεί ο τηλεφωνικός αριθμός στο γραφείο του Διευθυντή 

2109330490

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2021

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

 
 

 Ενημερώνουμε τους αγαπητούς γονείς ότι, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διανομής γάλακτος, φρούτων και λαχανικών θα λειτουργήσει και για το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021.  Το Σχολείο μας έχει ενταχθεί από πέρσι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται διανομές δωρεάν γάλακτος, φρούτων και λαχανικών με σκοπό να "παρέχονται σημαντικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, όπως η ενίσχυση των θετικών στάσεων των μαθητών/τριών ως προς τις διατροφικές τους συνήθειες, η προώθηση της υγιεινής διατροφής και η καταπολέμηση της παχυσαρκίας".

 

 Μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές εκείνοι, οι γονείς των οποίων συναινούν και συμπληρώνουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση.  Σας ευχαριστούμε.
 

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021

Εξαγγελία διοργάνωσης εικαστικής έκθεσης για την Επανάσταση του 1821

 

 


 

 

Το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και η Οργανωτική Επιτροπή των εκδηλώσεων που διοργανώνονται για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 καλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας  να δημιουργήσουν έργα ζωγραφικής που θα αντλούν την έμπνευσή τους από το σημαντικό αυτό γεγονός.

Τα έργα μπορούν να αναφέρονται σε πρόσωπα (π.χ. πορτρέτα, φιγούρες, ενδυμασίες εποχής κ.ά.), σε γεγονότα (με βάση αφηγήσεις ή εικόνες), σε σύμβολα ή ακόμη και στη σύνδεση της Επανάστασης του 1821 με το σήμερα.

Η επιλογή των υλικών και των μέσων είναι ελεύθερη, (σχέδιο, χρώμα, κολλάζ κλπ.), ενώ οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι από Α4 έως και 70 Χ 100 εκ (οριζόντια ή κάθετα).

Επίσης, τα έργα μπορεί να είναι αποτέλεσμα ατομικής ή ομαδικής προσπάθειας (όταν αυτό είναι εφικτό).

Η προθεσμία υποβολής των έργων είναι η 31η Μαρτίου 2021. Η υποβολή θα γίνει ψηφιακά (με πολύ καλές φωτογραφίες των έργων για την καλύτερη αποτύπωσή τους) στο e-mail vassiliki@gmail.com ή με φυσικό τρόπο στα γραφεία του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής (υπόψη κ. Σοφρά).

Θα ακολουθήσει ψηφιακή έκθεση των έργων, ενώ, μετά τη λήξη της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, τα έργα θα εκτεθούν σε χώρο που θα επιλεγεί και θα ανακοινωθεί. 

Ο Οργανωτικός Συντονιστής                                                                                 του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής                                                                                 Νικόλαος Καμήλος

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021

Μια όμορφη Ιστορία

 

 


 ...εξελίσσεται στον τοίχο του Α2 τμήματος...  Αναμένουμε τη συνέχεια της δημιουργικής φαντασίας των μαθητών μας...

 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

 

 

 
Οι μικροί μαθητές του Α1 και Α2 τμήματος, μαζί με τις αγαπημένες τους δασκάλες την κυρία Σοφία Καραμπά και την κυρία Δήμητρα Χατζηλαμπρινού, στόλισαν την πόρτα της τάξης τους με εξερευνητές αστροναύτες και πανέμορφα λουλούδια! Εξαιρετική δουλεια!


 

 

 

ΤΑ ΜΠΡΕΛΟΚ ΤΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΑΣ

 

 

 
ΟΙ μικροί μαθητές του Α2 τμήματος, με την εκπαιδευτικό τους, την κυρία Δήμητρα Χατζηλαμπρινού, δημιούργησαν υπέροχα μπρελόκ με την αλφαβήτα.  Θερμά συγχαρητήρια! 

 

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 

 


 

Ανακοινώνεται η αναστολή λειτουργίας του τμήματος Πρωινής Υποδοχής από τη Δευτέρα 8/2/2021, λόγω μειωμένης προσέλευσης.   

 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ

 

 


 Το Σαββατοκύριακο που πέρασε έγινε από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας η επίστρωση, για δεύτερη φορά, του μικρού προαύλιου χώρου. Είναι πια έτοιμος να τον χαρούν οι μικροί μαθητές μας έχοντας τις ειδικές διαγραμμίσεις για τις απαραίτητες αποστάσεις. 

 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

 

 

 
 
Ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας και την Πρόεδρό του, κυρία Ασπασία Αγγέλου, για τις παρεμβάσεις στο προαύλιο.  Πιο συγκεκριμένα, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, έγινε η αντικατάσταση των ζαρντινιερών του μικρού προαύλιου χώρου με γλάστρες εντός προστατευτικών ελαστικών για την ασφάλεια των μαθητών μας αλλά και για τον καλλωπισμό του. Βάφτηκαν με όμορφα χρώμα και προστατεύουν τους μαθητές από τη ράμπα.  Υπενθυμίζεται ότι το Σχολείο μας έχει αιτηθεί από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου την τοποθέτηση ειδικού καγκελώματος κατά μήκος της ράμπας ώστε να προστατεύονται οι μικροί μαθητές από τυχόν ατυχήματα λόγω της διαφοράς ύψους. 

 
Επίσης, το αγαπητό μας πολύχρωμο φιδάκι ξαναζωντάνεψε στο χώρο μεταξύ κεντρικής εισόδου και κυλικείου!  Εϊχε πρωτοδημιουργηθεί από εκπαιδευτικούς του Σχολείου πριν από χρόνια και τώρα, με χαρά, το ξαναβλέπουμε.
 
 
Τέλος, είναι όμορφο να βλέπουμε να γεμίζουν τα παρτέρια της αυλής με φυτά και λουλούδια, όπως αυτά που φύτεψε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.  Για άλλη μια φορά, ευχαριστούμε.  Κάθε πρωτοβουλία που ομορφαίνει και κάνει πιο λειτουργική τη σχολική ζωή είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη.

 

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021

 

 


 Κλαδεύτηκε σήμερα το δέντρο που βρίσκεται στην είσοδο του Σχολείου μας προκειμένου να πέφτει περισσότερο φως στις αίθουσες που βρίσκονται μπροστά, με παρέμβαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά.  Επίσης, ευχαριστούμε τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας που, με παρέμβαση του Δημοτικού Συμβούλου της πόλης μας κυρίου Φερεντίνου Δημητριου, ρύθμισαν τον χρονοδιακόπτη του καλοριφέρ μας ώστε να ζεσταίνει τις αίθουσες του Σχολείου μας καλύτερα τις κρύες μέρες του χειμώνα.

 

 

Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών

 

 «Από αυτή την τέχνη, δεν υπάρχει σημαντικότερη. Με τι μπορεί να συγκριθεί η διάπλαση της ψυχής και της διάνοιας των νέων;» Τα λόγια του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου, που μαζί με τον Βασίλειο το Μέγα και το Γρηγόριο Ναζιανζηνό ή Θεολόγο αποτελούν τους Τρεις Ιεράρχες, την μνήμη των οποίων τιμούμε στις 30 Ιανουαρίου, παραμένουν διαχρονικά. Μεταφέρουν το απόσταγμα της σοφίας και της αρετής τους, σε μία χρονική συγκυρία που, εν μέσω παγκόσμιας πανδημίας, η εκπαίδευση έχει εισέλθει σε μία νέα εποχή, αξιοποιεί νέα εργαλεία και μεθόδους, παραμένει όμως πάντοτε σταθερά η «μείζονα τέχνη» για την καλλιέργεια καρδιάς και νου. Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, το λειτούργημα που επιτελείτε, και δη υπό τις ιδιαίτερες και αντίξοες συνθήκες που έχουν προκληθεί από την πανδημία, είναι πολύτιμο. Καθημερινά δίνετε τον καλύτερό σας εαυτό, προκειμένου να διαπλάσετε ολοκληρωμένους ανθρώπους, με ανάταση ψυχής και διάνοιας. Τους αυριανούς επιστήμονες, τους επαγγελματίες, τους γονείς, τους ικανούς, ισορροπημένους, ολοκληρωμένους πολίτες του μέλλοντος. Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, η δίψα σας για μάθηση, οι γνώσεις που σας παρέχουν απλόχερα οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς σας, αλλά και που αντλείτε μόνοι σας από κάθε δυνατή πηγή, με επιμέλεια και επιμονή, είναι τα δικά σας εφόδια. Το μέλλον σας ανήκει, και καθήκον σας είναι να προοδεύετε, να αναζητάτε απαντήσεις, να αμφιβάλλετε, να διεκδικείτε το καλύτερο που σας αξίζει. Χρόνια Πολλά σε όλη την εκπαιδευτική μας κοινότητα. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

 

 


 Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, που πάρθηκε στην αρχή του σχολικού έτους, κάθε τάξη έχει το διάλειμμά της σε ξεχωριστούς χώρους προκειμένου να αποφεύγεται η ανάμιξη διαφορετικών ηλικιακών ομάδων.  Οι  μικροί μαθητές μας της Α΄ και της Β΄ τάξης κάνουν διάλειμμα στο χώρο του μικρού προαυλιου επιτηρούμενοι πάντα από τους εκπαιδευτικούς μας.  Οι μεγαλύτεροι μαθητές μας κάνουν διάλειμμα στους χώρους έμπροσθεν της κυρίας εισόδου καθώς και του διαδρόμου, μεταξύ των δυο προαυλίων, όπως και στο χώρο του μικρού γηπέδου δίπλα στο κυλικείο, αφήνοντας το χώρο του μεγάλου γηπέδου για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης.  Σε όλους τους χώρους, καθόλη τη διάρκεια των διαλειμμάτων υπάρχει επιτήρηση από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς μας, σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών εκπαιδευτικών που καταρτίζεται με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, όπως αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
Η ασφάλεια των μαθητών μας και η διαφύλαξη της σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας των μαθητών αποτελεί προτεραιότητα του Σχολείου.  Όπως πρέπει να ισχύει σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα, ο σεβασμός, η αγάπη και η φροντίδα για τους μαθητές μας είναι βασικό μέλημα όλων.  Για τον συγκεκριμένο σκοπό είναι απαραίτητη η συνεργασία Σχολείου - οικογένειας ώστε να μπορούμε να εξασφαλίζουμε τις συνθήκες εκείνες που είναι απαραίτητες για ένα ήρεμο μαθησιακό περιβάλλον.  Σας ευχαριστούμε.

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28.1.2021

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι αγαπητοί γονείς ότι, την Πέμπτη 28.1.2021, λόγω συμμετοχής εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στην προκηρυχθείσα στάση εργασίας, τα συγκεκριμένα τμήματα θα κατανεμηθούν, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, για τη συγκεκριμένη ώρα.                                                                                               Σας ευχαριστούμε.

 

Διεθνής Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος

 

 Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος – 27/1/2021 

«Δέκα μεταγωγές κατέφθαναν καθημερινά. Δεν υπήρχαν αρκετοί εργάτες για να μεταφέρουν όλες τις αποσκευές, γι’ αυτό και συσσωρεύονταν σε τεράστιους σωρούς και παρέμεναν στο σταθμό για μέρες. Μια επιπλέον βάρδια των Ζοντερκομάντο προστέθηκε. Παρ’ όλα αυτά, δεν ήταν αρκετή. Τουλάχιστον 400 Έλληνες από τη μεταγωγή της Κέρκυρας και της Αθήνας διατάχθηκαν να ενσωματωθούν στο Ζοντερκομάντο. Τότε, κάτι πραγματικά ασυνήθιστο συνέβη. Αυτοί οι 400 έδειξαν ότι, παρά τα συρματοπλέγματα και τα μαστιγώματα, δεν ήταν δούλοι αλλά ανθρώπινα όντα. Με σπάνια αξιοπρέπεια, οι Έλληνες αρνήθηκαν να σκοτώσουν τους Ούγγρους! Δήλωσαν ότι προτιμούσαν να πεθάνουν πρώτα οι ίδιοι. Δυστυχώς, αυτό και έγινε. Οι Γερμανοί το φρόντισαν. Αλλά τι μάθημα θάρρους και χαρακτήρα είχαν δώσει αυτοί οι Έλληνες αγρότες. Είναι κρίμα που ο κόσμος δεν γνωρίζει περισσότερα γι’ αυτούς!» Το απόσπασμα προέρχεται από το βιβλίο «Πέντε καμινάδες» (Five Chimneys), της Olga Lengyel, μίας Εβραίας από την Ουγγαρία που επέζησε από το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς. Η Lengyel, μόνη επιζήσασα μεταξύ των μελών της οικογένειάς της που οδηγήθηκαν εκεί, περιγράφει με δέος το ψυχικό σθένος Ελλήνων που αντίκρυσε στο Άουσβιτς, και οι οποίοι αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στη θηριωδία, την οποία εν τέλει οι ίδιοι υπέστησαν. Μετά τον πόλεμο, η Lengyel εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ, όπου και ίδρυσε Βιβλιοθήκη Μνήμης, με αποστολή την ενεργό εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών αναφορικά με το Ολοκαύτωμα, άλλες γενοκτονίες, καθώς και με τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έγινε για εκείνη σκοπός ζωής οι επόμενες γενεές να γνωρίσουν τις φρικαλεότητες του Άουσβιτς, ώστε καμία κοινωνία να μην ξαναέρθει αντιμέτωπη με κάτι παρόμοιο. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης για το Ολοκαύτωμα, υπέγραψε το 2018 Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας και το Ινστιτούτο «Olga Lengyel», μέσω του οποίου παρέχονται υποτροφίες σε 10 σχολεία που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα για το Ολοκαύτωμα, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές υλικοτεχνικές ανάγκες. Επιπλέον, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, πραγματοποιούνται επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος, ενώ το βιβλίο της «Πέντε καμινάδες» μεταφράζεται στα Ελληνικά και θα διανεμηθεί δωρεάν στους δεκάδες εκπαιδευτικούς μας, που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά αυτά σεμινάρια. Στους 400 εκείνους Έλληνες διδάξαντες αξιοπρέπεια και θάρρος, στους 60.000 Έλληνες Εβραίους, αλλά και στα εκατομμύρια ανθρώπων που εξοντώθηκαν συνολικά από το ναζιστικό καθεστώς, οφείλουμε όλες οι επόμενες γενεές να αποτίουμε φόρο τιμής. Με όπλο μας τη γνώση, διασφαλίζοντας την ιστορική μνήμη και την ενδελεχή μελέτη και διδασκαλία των γεγονότων, ώστε να μη μείνει ποτέ ξανά καμία χαραμάδα ανοιχτή, που θα επιτρέψει την αναβίωση του φασισμού, του ναζισμού, του αντισημιτισμού, της μισαλλοδοξίας. «Πρέπει να αποτρέψουμε να επαναληφθούν παρόμοιες φρικαλεότητες. Οι άνθρωποι πρέπει να ενώνονται τη στιγμή που υπάρχει κίνδυνος. Όταν κινδυνεύει μία ομάδα, κινδυνεύουμε όλοι μας». Olga Lengyel. 

Εις μνήμην. . 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 
 

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

 

 


Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρ. Φ1/6883/ΓΔ4/21-1-2021, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, με αφορμή την εορτή των τριών Ιεραρχών, την Παρασκευή 29/1/2021 με διάρκεια έως δύο (2) διδακτικών ωρών. Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας.  Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά και θα σχολάσουν επίσης κανονικά, την ώρα που σχολάνε καθημερινά.

 

 

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕ ΜΑΣ ΞΕΧΑΣΕ.....

 

 


 Ο Αγιος Βασίλης δεν ξέχασε τους μαθητές του Σχολείου μας! Χάρη στην εξαιρετική πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και της Προέδρου του, κυρίας Αγγέλου, οι μικροί μαθητές μας ενθουσιάστηκαν παραλαμβάνοντας ένα μικρό δωράκι.  Οι μαθητές που είχαν κερδίσει το φλουρί της βασιλόπιτας, προσφορά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας, παρέλαβαν το δώρο τους μαζί με τις ευχές μας για Υγεία και επιτυχία στους στόχους τους.  Τυχερή εκπαιδευτικός, από το διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό του Σχολείου, ήταν η κυρία Σοφία του Α1 τμήματος.  Αγάπη, υγεία και κάθε ευχή για τους εκπαιδευτικούς μας, τους μαθητές μας και τις οικογένειές τους.  Και του χρόνου...

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021

 

 

 

 

Σήμερα, Τρίτη 19/1/2021, ο Σύλλογος Γονέων του Σχολείου μας, προσφέρει βασιλόπιτα σε όλους τους μαθητές μας και στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το έθιμο, σε ατομική συσκευασία, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα.  Μαζί, μικρά δωράκια αγάπης για τους μαθητές του Σχολείου.  Μια στιγμή χαράς για μαθητές και εκπαιδευτικούς.  Τις ευχές μας για υγεία, αγάπη και πολλή χαρά για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.  Ευχαριστούμε θερμά...

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΖΕΠ ΙΙ

 

 


 

 

Το Σχολείο μας έχει αιτηθεί τη δημιουργία τμήματος ΖΕΠ ΙΙ με στόχο την ενίσχυση μαθητών μας στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας.  Η δημιουργία τμήματος έχει ήδη εγκριθεί και αναμένουμε την τοποθέτηση εκπαιδευτικού.

Ταυτόχρονα, λειτουργεί τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας  μαθητών μας, μετά από πρόταση του εκπαιδευτικού του τμήματος, μιας (1) ώρας εβδομαδιαίως.  Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης από τους γονείς των μαθητών.

 

 

 

 

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11.1.2021

 

 


 

Καλή Χρονιά και Χρόνια Πολλά στους αγαπητούς μαθητές μας και στους γονείς τους!

Περιμένουμε, με την επαναλειτουργία του Σχολείου μας από τη Δευτέρα 11/1/2021, τους μαθητές μας που μας έχουν λείψει πολύ.  Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, και με βάση την εγκύκλιο 797/ΓΔ4/5.1.2021 του Υπουργείου Παιδείας, το Σχολείο διατηρεί τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας που περιλαμβάνουν:

1.  Τρεις (3) εισόδους/εξόδους των μαθητών για αποφυγή συνωστισμού.

2.  Προσέλευση των μαθητών στο διάστημα 08.00 - 08.15 από τις προκαθορισμένες εισόδους και συγκέντρωσή τους στους χώρους που έχουν οριστεί μέχρι την παραλαβή τους από τους διδάσκοντες στην πρώτη ώρα του προγράμματος εκπαιδευτικούς.  Στην αποχώρηση των μαθητών, συνοδεύονται από τους διδάσκοντες την τελευταία ώρα του προγράμματος μέχρι την προκαθορισμένη έξοδο.

3.  Το Σχολείο μας διαθέτει μεγάλο προαύλιο χώρο που επιτρέπει στους μαθητές να έχουν στα διαλείμματά τους το δικό τους χώρο δίχως να έρχονται σε επαφή διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.  Το πρόγραμμα των διαλειμμάτων παραμένει ως έχει, με τη σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, και με βάση τη σχετική εγκύκλιο .

3.  Όλες οι αίθουσες και δημόσιοι χώροι είναι εξοπλισμένοι με αντισηπτικό υγρό.  Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει τοποθετήσει ειδικό δοχείο με αυτόματη ρίξη αντισηπτικού στα χέρια.  Στις τουαλέτες υπάρχει πάντα υγρό σαπούνι και χαρτοπετσέτες.  

4.  Οι γονείς και κηδεμόνες ενημερώνονται άμεσα από το Σχολείο για ο,τιδήποτε αφορά την προσωπική υγεία των μαθητών.  Σε περίπτωση μαθητή που εμφανίσει συμπτώματα σχετικά, ακολουθείται το σχετικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και ενημερώνεται ο γονέας.  

Το Ολοήμερο και η Πρωινή Ζώνη θα λειτουργήσουν κανονικά από τη Δευτέρα 11.1.2021 

Στις δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούμε όλοι, προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  Είναι απαραίτητη η αλληλεγγύη και η στήριξη του Σχολείου από όλους μας.

                                                                                                             Σας ευχαριστούμε.

                                                                                                    Ο Διευθυντής του Σχολείου

 

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!

 

 
 

 

 

 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

 

 


 

Ενημερώνουμε τους αγαπητούς γονείς και μαθητές ότι τοποθετήθηκε προσωρινά στο Σχολείο μας ψυχολόγος, η κυρία Νικητιάδου Σοφία η οποία και θα βρίσκεται στο χώρο μας κάθε Πέμπτη.  Για γονείς που θα ήθελαν να κλείσουν ραντεβού μαζί της, μπορούν να απευθύνουν τα αιτηματά τους στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Οι συνεδρίες, τη συγκεριμένη περίοδο, και μέχρι νεωτέρας, γίνονται μέσω διαδικτύου.

 

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ

 

 

 
Χριστουγεννιάτικες ευχές με κάλαντα από τους μαθητές του Ε3 τμήματος.
Χρόνια Πολλά!

 

 

 

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 


 Ενημερώνουμε τους αγαπητούς γονείς και μαθητές μας για μικρές αλλαγές στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τα τμήματα της Α΄ και Β΄ τάξης καθώς και για το Στ2 τμήμα.
 
Πατήστε στους παρακάτω υπερσυνδέσμους (links) προκειμένου να ενημερωθείτε.
(Οι υπερσύνδεσμοι θα είναι διαθέσιμοι εντός του Σαββατοκύριακου 12/12-13/12/2020).
Το πρόγραμμα ισχύει από τη Δευτέρα 14/12/2020.
Σας ευχαριστούμε.

 

 

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

 

 
Τα αγαπημένα μας παιδιά γιορτάζουν σήμερα.  Θυμόμαστε και τηρούμε τα δικαιώματά τους.  Πρακαλούμε, πατήστε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας 

 


Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

 «Μια κοινωνία ευαισθητοποιημένη, αλληλέγγυα στις ανάγκες και στα προβλήματα των συνανθρώπων μας, είναι μια κοινωνία που μπορεί να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία. Η ομαδική αυτή ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύει στην πράξη το ενδιαφέρον μας για τα παιδιά των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων και τους γονείς-πολίτες της Νέας Σμύρνης, ειδικά στη σημερινή εποχή με τη μείωση των εισοδημάτων. Με συλλογική ευθύνη και ομοψυχία θα τα καταφέρουμε».


O ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
 
Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τους παρακάτω συνδέσμους.
 
 
 
 

Έργο GEM για εκπαιδευτικούς και γονείς

 

 


 

 

 

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020

 

 


Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 Ενημερώνονται οι αγαπητοί γονείς μαθητών που θα φοιτήσουν στο γυμνάσιο από το Σχολικό Έτος 2021-2022, ότι εφόσον δεν έχουν προσκομίσει ή στείλει ηλεκτρονικά σχετικό δικαιολογητικό που να πιστοποιεί τη νέα διεύθυνση που έχουν δηλώσει μέχρι τη Δευτέρα 30/11/2020 στις 10 το πρωί, θα σταλεί η διεύθυνση με την οποία έχει γίνει η εγγραφή των παιδιών τους στο Σχολείο μας.  Η σχετική ανακοίνωση ήταν γραμμένη στη Δήλωση που συμπληρώθηκε από τους ίδιους και έχουν όλοι γνώση.  Οι γονείς θα μπορούν πλέον να απεθύνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας για κάθε σχετική πληροφορία.  Σας ευχαριστούμε.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

 

 Ενημερώνονται οι αγαπητοί γονείς που έχουν αιτηθεί το δανεισμό ηλεκτρονικής συσκευής από το Σχολείο, για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ότι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για την παραλαβή τους.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν στείλει ή να έχουν προσκομίσει τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από τη σχετική εγκύκλιο (υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο παρόν σχολικό blog από την 17η Νοέμβρη 2020).

Σας ευχαριστούμε.

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

 
 
Ενημερώνονται οι αγαπητοί γονείς για την εγκύκλιο με αριθμ. Πρ. Φ1/159813/Δ2/23-11-2020 του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με την οποία, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γονέων του Σχολείου από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων είναι σύννομη, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους, αλλά κατόπιν σχετικής απλής ενημέρωσής τους.  Τα στοιχεία που χορηγούνται στο Σύλλογο Γονέων "πρέπει να είναι κατάληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία".  Σας ευχαριστούμε.

 

 

ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ....

 

 


Σε λιγότερο από ένα μήνα θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα.  Σίγουρα, φέτος, θα είναι διαφορετικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει.  Ωστόσο, μπαίνοντας σιγά σιγά στο γιορτινό κλίμα, η Σχολική Βοηθός μας η κυρία Νάνσυ, μαζί με την κυρία Ρωξάνη, που ανήκει στο προσωπικό καθαριότητας του Σχολείου μας, με τις Υποδιευθύντριες και τις αγαπητές και τους αγαπητούς εκπαιδευτικούς μας έβαλαν από ένα στολίδι, μια ευχή για τις γιορτές που έρχονται.  Καλά κι ευλογημένα Χριστούγεννα...

 

 

 
 

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020

 

 


Λήγει την Παρασκευή 27/11/2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μόνιμης κατοικίας για φοίτηση μαθητών στο γυμνάσιο.  Υπενθυμίζεται στους αγαπητούς γονείς ότι, σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης, οφείλουν να προσκομίσουν ή να στείλουν τα σχετικά δικαιολογητικά.  

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

 

 


 Έληξε την τετάρτη 25/11/2020 η προθεσμία επικαιροποίησης εγγραφών στο Ολοήμερο.  Ευχαριστούμε τους γονείς που έστειλαν ή προσκόμισαν το σχετικό έντυπο, απαραίτητο για τη συνέχιση παρακολούθησης των μαθητών στο Ολοήμερο, έγκαιρα, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.  Για όσους δεν πρόλαβαν, το Σχολείο μας θα παραλαμβάνει τις σχετικές αιτήσεις μέχρι και τη Δευτέρα 30/11/2020.  Πέραν τούτου θεωρείται ότι ο γονέας δεν επιθυμεί τη συνέχιση φοίτησης του παιδιού του στο Ολοήμερο.

 

 

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020

ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

 Σήμερα, Πέμπτη 19.112020, γίνεται η απολύμανση του Σχολείου μας το οποίο παραμένει κλειστό. Οι εκπαιδευτικοί που είχαν αιτηθεί τη χρήση σχολικού εξοπλισμού εντός των σχολικών αιθουσών θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης από αύριο, Παρασκευή 20.11.2020, οποτε και θα συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί, εφόσον ξεπεραστούν οι δυσκολίες διασύνδεσης που υπήρξαν χτες, θα μπορούν και σήμερα να διεξάγουν την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Λυπούμαστε για την αναστάτωση. 


 

 

 

 

 

 

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 
Ενημερώνουμε τους αγαπητούς γονείς και μαθητές του Σχολείου μας ότι από την Τετάρτη 18/11/2020 στις 2.10 το μεσημέρι ξεκινά η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας Webex. Θα σταλούν οι υπερσύνδεσμοι (links) των εκπαιδευτικών, κάθε τμήματος ξεχωριστά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γονέων προκειμένου να γίνεται χρήση τους από τους μαθητές.  Πατώντας σε κάθε υπερσύνδεσμο (link) ο/η μαθητής/τρια μεταφέρεται στην ψηφιακή αίθουσα του εκπαιδευτικού όπου θα αναμένει να γίνει δεκτός/η.  Είναι πολύ σημαντικό να είναι γραμμένο το όνομα κάθε μηθητή/τριας με κεφαλαία ελληνικά γράμματα προκειμένου να μπορεί να αναγνωριστεί από τον εκπαιδευτικό και να επιβεβαιώσει την παρουσία του/της.
Επίσης, αποστέλλεται το Πρόγραμμα της εβδομάδας όπου αναγράφονται τα μαθήματα που θα κάνουν με τους εκπαιδευτικούς του τμήματος και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.  
Παρακάτω θα βρείτε το πρόγραμμα μαθημάτων και διαλειμμάτων, όπως προβλέπονται στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.  Παρακαλούμε, για κάθε θέμα συνδεσιμότητας μπορείτε να απευθύνεστε στο Σχολείο στο 2109330490.
14.10-14.40 1η Διδακτική ώρα 
14.40-14.50 Διάλειμμα
14.50-15.20 2η Διδακτική ώρα
15.20-15.30  Διάλειμμα
15.30 - 16.00 3η Διδακτική ώρα
16.00-16.10 Διάλειμμα
16.10-16.40 4η Διδακτική ώρα
16.40-16.50 Διάλειμμα
16.50-17.20 5η Διδακτική ώρα

 

 

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2020

 

Όπως προβλέπεται, "Κατ’ εξαίρεση, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου θα μπορούν γονείς και κηδεμόνες να παραλάβουν βιβλία και προσωπικά αντικείμενα των μαθητών που έχουν τυχόν παραμείνει στις σχολικές μονάδες, κατόπιν συνεννόησης με τις διευθύνσεις των σχολείων και με τρόπο ώστε να τηρούνται πλήρως τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής συνωστισμού. Για τη συγκεκριμένη μετακίνηση, όσοι παραλάβουν τα αντικείμενα από το σχολείο θα πρέπει να στείλουν μήνυμα με τον αριθμό 4 στο 13033."

Παρακαλούνται οι γονείς του Σχολείου μας να επικοινωνούν τη συγκεκριμένη ημέρα με το τηλέφωνο 2109330490 προκειμένου να οριστεί ακριβής ώρα για να παραλάβουν υλικό των μαθητών που έχει παραμείνει στο Σχολείο μεταξύ 8.00 και 14.00

Αναφορικά με την παράδοση των ηλεκτρονικών συσκευών που αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, αυτές, όταν παραληφθουν από το Σχολείο μας θα δοθούν κατά προτεραιότητα τηρώντας τα κριτήρια της εγκυκλιου:

"Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ8/46284/Δ4/14-4-2020 απόφασης για την παράδοση/παραλαβή των φορητών συσκευών, η απόφαση διάθεσης των συσκευών αυτών θα λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεïκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας,ή η  ύπαρξη ειδικών δυσκολιών μάθησης." Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες συσκευές αποτελούν σχολική ιδιοκτησία και παρέχονται για το διάστημα αναστολής λειτουργίας των Σχολείων. Με το πέρας του συγκεκριμένου διαστήματος επιστρεφονται σε καλή κατάσταση και παραμένουν στην κυριότητα του Σχολείου.

Γονείς που εντάσσονται στα παραπάνω κριτήρια μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σχολείου η να τα προσκομίσουν. 

 
 

Εκπαιδευτική Τηλεόραση: Το πρόγραμμα για τις 16 και 17 Νοεμβρίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/11/2020

09:00 ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

 • Γλώσσα Α’: Διδασκαλία για τον τονισμό (Εκπαιδευτικός: Σοφία Γεωργανά)
 • Διαθεματικό Β’: Μαθαίνω την ώρα (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Καρατζογιάννη)
 • Γλώσσα Γ’: Χρόνοι ρημάτων ενεργητικής φωνής (Εκπαιδευτικός: Ρενάτα Ζαφείρη)
 • Μαθηματικά Γ’ – Δ’: Τα τρίγωνα (Εκπαιδευτικός: Μίνα Τόδωρη)
 • Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’: Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα (Εκπαιδευτικός: Σοφία Παναγιωτοπούλου)
 • Μαθηματικά Β’-ΣΤ΄: Νοερές πράξεις Α (Πρόσθεση & Αφαίρεση) (Εκπαιδευτικός: Γιάννης Καραγιαννάκης)
 • Ιστορία Ε’: Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο (Εκπαιδευτικός: Σοφία Κλαδά)
 • Γλώσσα Ε’ – ΣΤ’: Παράγραφος και κειμενικοί δείκτες (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Πατρικάκου)

ΤΡΙΤΗ 17/11/2020

09:00 ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

 • Γλώσσα Α’: Πρώτη Γραφή & Ανάγνωση (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Κότσαρη)
 • Γλώσσα Β’: Οικογένειες λέξεων – Λεξιλόγιο (Εκπαιδευτικός: Ειρήνη Ζέρβα)
 • Μαθηματικά Β’ – Γ’: Προπαίδεια (1, 2, 3) (Εκπαιδευτικός: Σοφία Πανταζή)
 • Μαθηματικά Γ’: Δεκαδικοί αριθμοί (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Τσάλλα)
 • Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’: Το σώμα μας (Εκπαιδευτικός: Σοφία Παναγιωτοπούλου)
 • Γλώσσα Δ’ – Ε’ – ΣΤ’: Επαναληπτικό μάθημα (Θέμα, Πολύς, Ενεστώτας & Αόριστος) (Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρίκος)
 • Μαθηματικά Ε’: Διάταξη δεκαδικών αριθμών – Αξία θέσης ψηφίου (Εκπαιδευτικός: Ειρήνη Πιπερίδου)
 • Γεωγραφία ΣΤ’: Το σχήμα και οι κινήσεις της γης (Εκπαιδευτικός Μαριάννα Μυρσιάδη)
 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαιδευση

 

 


Αγαπητοί γονείς,

 

σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αρμόδιας Υπουργού Παιδείας, τα δημοτικά σχολεία της επικράτειας θα αναστείλουν την λειτουργία τους και όλοι οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων θα συμμετάσχουν σε σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση από την Τετάρτη 18.11.2020 και, μέχρι νεοτέρας, στο διάστημα μεταξύ 14.00 και 17.00
Αναμενοντας διευκρινιστικη εγκύκλιο απο το Υπουργείο, με νεότερο μήνυμα θα σας σταλούν οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι των εκπαιδευτικών κάθε τμήματος.
Σας ευχαριστούμε.
Ο Διευθυντής

 

 

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Ενημερώνονται οι αγαπητοί γονείς μαθητών της Στ΄ τάξης για τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου μόνιμης κατοικίας για φοίτηση μαθητών στο γυμνάσιο κατά το Σχολικό Έτος 2020-2021. 

Πιο συγκεκριμένα:  

·        Για οικογένειες που έχει μεταβληθεί η διεύθυνσή τους, σε σχέση με εκείνη που έχουν δηλώσει στο Σχολείο, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των σχετικών εγγράφων που το αποδεικνύουν (πωλητήριο ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο επικυρωμένο από την εφορία ή εκτυπωμένο από την επίσημη ιστοσελίδα, λογαριασμός ΔΕΚΟ, το Έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης). 

·        Για τους γονείς που δεν έχει μεταβληθεί η διεύθυνσή τους, δε χρειάζεται να προσκομίσουν κάτι.  Θα συμπληρωθεί η διεύθυνση με τον οποία έγινε η εγγραφή στην Α΄ τάξη ή η μετεγγραφή του της μαθητή/τριας (εφόσον έγινε μετεγγραφή του από άλλο σχολείο στο δικό μας) και παραμένει η ίδια μέχρι σήμερα.

*  Εφιστούμε την προσοχή σας για τη σωστή συμπλήρωση του Ταχ. Κώδικα

Παρακαλούμε η συγκεκριμένη δήλωση να συμπληρωθεί και να επιστραφεί στο Σχολείο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27/11/2020 προκειμένου να υποβληθεί από το Σχολείο μας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, Συγγρού 165 στην οποία θα απευθύνονται οι γονείς για πληροφορίεςΠέραν την συγκεκριμένης ημερομηνίας δε θα είναι δυνατό να γίνει δεκτή δήλωση.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ (Υπολογίζεται να ολοκληρωθεί τέλος Μάϊου 2021 – αρχές Ιουνίου 2021).

ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

 

 

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020

ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

 

 

 
 
Μια συγκινητική πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας βρήκε ανταπόκριση από μεγάλο αριθμό γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών "για τη μικρή Αναστασία"  με αποτέλεσμα να μαζευτεί ένα πολύ σημαντικό ποσό που θα βοηθήσει πολύ.  Θερμά συγχαρητήρια σε όλες και όλους που βοήθησαν.  Τέτοιες προσπάθειες μας βοηθάνε να ρθούμε πιο κοντά και να αφουγκραστούμε τις ανάγκες όλων.  Παρακάτω δημοσιεύεται το καταθετήριο, όπως μας το προώθησε η αγαπητή Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του Σχολείου μας, κυρία Αγγέλου.


 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                           Νέα Σμύρνη, 12/11/20

213 2025847

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης και σ’ αυτή τη νέα καραντίνα στέκεται δίπλα στους πολίτες για να μην νιώσει κανένας μόνος του και αβοήθητος. Γι’ αυτό το λόγο από την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου θα εξυπηρετεί στο σπίτι όλους τους συμπολίτες μας που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της καραντίνας καθώς και όσους αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις βασικές τους ανάγκες και δεν διαθέτουν στο περιβάλλον τους οικεία πρόσωπα για παροχή βοήθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) από τις 08.00 ως τις 15.00  στην τηλεφωνική γραμμή 2132025882. Μπορούν επίσης να αποστέλλουν email στο kpns@neasmyrni.gr.

Oι υπάλληλοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας

1.     Θα τους εξυπηρετούν για θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης.

2.     Θα συνδράμουν στην πρόσβαση και εξυπηρέτησή τους από τις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του Δήμου μας, ανάλογα με τις οδηγίες τους.

3.     Θα διεκπεραιώνουν τα αιτήματά τους για την παραλαβή αιτήσεων και την παράδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ.

4.     Να διεκπεραιώνουν κάθε άλλη εργασία συναφή με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποτροπή διάδοσης του Covid-19.

Όπως και στην προηγούμενη καραντίνα έτσι και τώρα ο Δήμος Νέας Σμύρνης και η Κοινωνική Υπηρεσία βρίσκονται δίπλα στο δημότη σε μια προσπάθεια ο πολίτης να μην μείνει στιγμή μόνος του και αβοήθητος. Κανένας μόνος του και σ’ αυτή την καραντίνα. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε!

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

 

 


 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

(ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021)

Αγαπητοί γονείς,

σύμφωνα με το Π. Δ. 79/2017 που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του ολοήμερου, απαιτείται η επικαιροποίηση της εγγραφής των μαθητών του ολοήμερου τον Νοέμβριο 2020 και τον Φεβρουάριο 2021.  Παρακαλώ, εφόσον επιθυμείτε τη συνέχιση παρακολούθησης του ολοήμερου από το/τα παιδί/ά σας, συμπληρώστε και επιστρέψτε την παρούσα αίτηση το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 25/11/2019 στο/η δάσκαλο/α του τμήματος.  Υπενθυμίζουμε πως, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017, «Η φοίτηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος διακόπτεται όταν ο μαθητής συμπληρώσει  15 συνεχόμενες απουσίες που δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, ψάχνει ο ίδιος ή κηδεμόνας του ζητήσαμε την ώρα της διαμέτρου της φοίτησης με γραπτή αίτηση του ή των  οχημάτων ή κηδεμόνας δεν επικαιροσεισει την εγγραφή του μαθητή .. »:

Προσευχή - πρόσβαση στην πρόσβαση στην κεντρική πρόσβαση υπερσύνδεσμο: πατήστε  εδώ